Tìm hỗ trợ cho sản phẩm Kingston của bạn

Dễ dàng tìm được tất cả mọi thông tin bạn cần về bất cứ sản phẩm nào của Kingston từ hỏi đáp đến hướng dẫn cài đặt, trình điều khiển và các thứ có thể tải xuống.


liên hệ với dịch vụ khách hàng

Bạn cần trợ giúp khi quyết định mua một sản phẩm? Hãy liên hệ với các đại diện dịch vụ khách hàng thân thiện và am hiểu của chúng tôi.

Trò chuyện trực tiếp với bộ phận Dịch vụ Khách hàng

Monday-Friday 7 a.m.-5 p.m. PST

Chat Now Chat Now
Gọi điện cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng

Monday-Friday 7 a.m.-5 p.m. PST

1 (800) 835-6575 (closed)

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Bạn có thắc mắc về sản phẩm Kingston bạn đang sở hữu? Hãy hỏi chuyên gia Kingston.

Trò chuyện trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Now Chat Now
Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)

Các tùy chọn hỗ trợ toàn cầu

Liên h ệ Điện thoại Fax
U.S. Sales Support - End User
+1 (800) 835-6575
+1(714) 438-1845
U.S. Sales Support - Reseller
+1(844) 464-9737
Canada
+1(877) 546-4786
+1(877) 546-4786
Government (US Only)
1 (800) 588-5518
International Sales
+1 (714) 435-2600
RMA/Warranty
(800) 337-3719
ValueRAM Sales
(877) 435-8726
Support
(800) 435-0640 / (714) 435-2639
US International Sales
+1 (714) 435-2600
RMA/Warranty - US
(800) 337-3719
ValueRAM Sales - US
(877) 435-8726
Support - US
(800) 435-0640 / (714) 435-2639
Liên h ệ Điện thoại Fax
Government (U.S. only)
+1(800) 588-5518
+1(877) 546-4786
Latam - Sales
001 (714) 445-2894
Bolivia
800-11-0241
Colombia
01800-5181268
El Salvador
800-6637
Panamá
01888-8226323
Perú
0800 508 42 (sin costo)
Venezuela
0800 100 58 22 (sin costo)
Uruguay
000 411 005 6392 (sin costo)
Otros Países
001 (714) 445 2894 (USA) Seleccione la opción 1.
Asistencia técnica
Soporte Técnico Local: 01 800 021 9694 (sin costo)
Mexico (Soporte Tecnico)
01 800 02 19 694 o 01 800 02 19 695
Argentina
0800 333 0792 (sin costo)
Brasil
Teléfono Suporte ao Cliente e Técnico 55 11 2127 8600
Chile
123 0020 0769 (sin costo)
Costa Rica
0800 011 1180 (sin costo)
Mexico (Ventas)
55 11 05 05 66 o 55 11 05 05 63
Liên h ệ Điện thoại / E-mail Address
United Kingdom
+44 1932 73 9055
Austria
0800 0706182 (Freephone)
Belgium
0707 07975
Finland
0800 774184 (Freephone)
France
0825 120 326
Germany
0800 7243564 (Freephone)
Ireland
0818 462003
Italy
02 69 430 150
Netherlands
0900 0400266
Norway
815 00 218
Russia
8-800-700-13-50
Spain
902 02 20 52
Sweden
0771 455 466
Switzerland
0848 000 198
Turkey
+1 (877) 546-4786
Ukraine
Denmark
701 00113
Liên h ệ Điện thoại E-mail Address
Australia
1-800-620-569 Toll- free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
New Zealand
0800 KINGSTON (0800 546-478) Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
China
800-810-1972 Toll-free
400-810-1972 Local Toll (For Mobile)
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
India
1860-233-4515 Toll Call
Monday to Saturday 09:30 - 17:00 GMT +5.5
Hong Kong
800-900478 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Japan
00531-88-0018 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Malaysia
1800-812078 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Singapore
800-8861042 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Thailand
001800-886-0018 Toll-free
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8
Taiwan
0800-666-200 Toll-free
Monday to Friday 8:00 to 18:00 GMT +8
Other Asian countries / regions
+886-3-566-7716 Toll Call
Monday to Friday 08:00 - 18:00 GMT +8